Građevinske i kamenoklesarske usluge

U okviru poduzeća Lovrinac godinama djeluje građevinska grupa i kamenoklesarska radionica koje brinu o kvaliteti gradnje i estetskom izgledu grobova i grobnica.

Na groblju Lovrinac možete dobiti informacije i upoznati se s njihovom ponudom i uslugama:

  • gradnja i kameno-klesarski radovi po pogodbi obiteljskih grobova, grobnica i obiteljskih grobnica u nišama,
  • izrada i postavljanje spomenika, lapida i okvira
  • izrada i postavljanje slova, porculanskih slika i vaza