Rezervacije za grobnice

Rezervacije za grobnice mogu se predati od ponedjeljka do petka u uredu na groblju Lovrinac.