Javna nabava

Postupke javne nabave TD Lovrinac d.o.o. Split, koji su u tijeku, možete pogledati na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/