Obavijesti

Povodom blagdana Svih svetih - autobusni prijevoz

Povodom blagdana Svih svetih, od četvrtka (30. 10 .2014. god.) uvode se posebni autobusi na relaciji od  HNK  do Lovrinca, koji će prometovati na sljedeći način:

ČETVRTAK  I  PETAK (30. i 31. 10 .2014. god.)

  • polasci  od  HNK : od  8.10  do  15.10 sati svakih  30  minuta
  • polasci  s  Lovrinca: od  8.40  do  15.10 sati svakih  30  minuta i posljednji polazak u 15.50 sati 

SUBOTA ( 1. 11. 2014. god. )

  • polasci  od  HNK :  od  8.20  do  15.40 sati svakih  20  minuta.
  • polasci  s  Lovrinca :  od  8.50  do  16.10  svakih  20-25  minuta, tj. polasci u satu su na 10, 35 i 50 minuta u satu.

Isto  tako  za subotu , 01.11.2014.g. pojačavaju  se  linije  broj  3 i 18 na sljedeći način:

linija br. 3

  • polasci s BRDA: 5.00, od  5.45  do  10.45 sati  svakih  30  minuta, od 11.00 do 15.15 sati svakih 15 minuta, od 15.45 do 23.15 sati svakih 30 minuta.
  • polasci s LOVRINCA: 5.10, 5.40,6.10 od 6.30 do 11.30 sati svakih 30 minuta, od 11.30 do 16.00 sati svakih 15 minuta, od 16.00 do 23.30 sati svakih 30 minuta.

linija br. 18

  • polasci s BRNIKA: 5.15, od 06.00 do 11.00 sati svakih 30 minuta, od 11.00 do 16.00 sati svakih 20 minuta i od 16.00 do 23.30 sati svakih 30 minuta.

Polazak u 10.45 sati prometuje HNK-Brnik, a u 15.20 sati do HNK.

Poziv za dostavu podataka

Pozivamo sve građane, korisnike grobnih mjesta na grobljima da nam dostave eventualne izmijenjene podatke:

  • promjena korisnika grobnog mjesta (novi korisnik)
  • promjena adrese

te molimo sve korisnike,  koji to nisu učinili, da nam dostave OIB.

Ovi podaci potrebni su nam radi ažuriranja baze podataka korisnika grobnih mjesta.

Objava napuštenih grobnih mjesta

Dana 01. siječnja 2014. u skladu s odredbama članka 14. Zakona o grobljima, Lovrinac d.o.o. proglašava sljedeća grobna mjesta napuštenima.